Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Productwereld VOF en/of Safety Product Shop.com spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin productwereld VOF en Safety Product Shop.com als portal fungeert volledig en juist is.Daarentegen kan Productwereld VOF en/of Safety Productshopcom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Productwereld en/of Safety Product Shop.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Productwereld VOF en /of Safetyproductshop.com bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van productwereld en /of Safetyproductshop.com worden gehost. Productwereld is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Productwereld VOF en/of Safetyproductshop.com geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: Info@productwereld.net